ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מתי יצאו בני ישראל ממצרים

ע"י: הרב יואל בן נון

שיעור שהעביר הרב יואל בן נון בישיבה על פסח ויציאת מצרים.השיעור דן במחלוקת מתי יצאו ממצרים ובמשמעותה תוך ביסוסה בכתובים

 

 

בית המדרש