ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מתי יצאו ממצרים?

ע"י: הרב יואל בן נון

השיעור עוסק בסתירה שבתורה מתי יצאו ביום או בלילה,וניתוח כל אחת משיטות התנאים בעניין והשקפתה הרוחנית על גאולה בכלל

 

 

בית המדרש