ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יציאת מצרים כמעשה חי ופועל

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור דן ברלוונטיות של יציאת מצרים לימינו

 

 

בית המדרש