ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מצות יד או מצות מכונה-מה עדיף?

ע"י: הרב שי פירון

הרב שי פירון דן בשאלת העדיפות של מצות יד על מצות מכונה,מה הבעיה בכל סוג מצה ומה הפתרון המומלץ


שאלה: האם יש עדיפות למצות תוצרת יד על פני מצות מכונה?תשובה:


  1. כשהחלו לאפות מצות במכונה נתעוררה סערה גדולה. בראש המתנגדים, עמד ר' חיים מצאנז (שו"ת דברי חיים, סי' כ"ג) ועיקר טענותיו היו על בסיס ענייני תורת הנסתר ולפיכך כתב שהן חמץ גמור ואסורות לגמרי. עמדתו לא נתקבלה.

  2. טענו האוסרים שמצות מכונה  יבטלו את העיסוק במצוה חביבה זו. אולם, המתירים אמרו שאפשר לעמוד ליד המכונה בשעת האפיה.

  3. יש טוענים שא"א להשתמש במצות מכונה לליל הסדר כיוון שיש בהם חסרון גדול. הכנת המצות צריכה להיות "לשמה" ובמכונה אין "לשמה". אחרים טענו שאם הפעלת המכונה נעשית מתוך כוונה, הרי שיוצאים ידי חובת "לשמה"

  4. יש שכתבו שיש לחשוש לנקיות המכונה ואחרים כתבו שאדרבה, במנגנונים של היום ניתן להקפיד על כשרות המצות של מכונה יותר מאשר על מצות יד. המצות נאפות מהר וניתן לנקותן על ידי לחץ אויר וכו'. .

  5. הלכה למעשה, ניתן לצאת ידי חובה במצות מכונה, ויש שהחמירו לאכול בליל הסדר מצת - יד כדי שלא להכנס לספק בענין "לשמה", וכן דעת החזון אי"ש(או"ח סי' ו').


 

 

בית המדרש