ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לתיקונו של עולם

ע"י: הרב עזריאל אריאל

הרב עזריאל אריאל בוחן את דרכי תיקון עוולות העומדים לפני האדם לאור פסוקי התורה בפרשת קדושים

 

 

בית המדרש