ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר שמואל (ז):סיפור יונתן ונערו ודיני איסור ניחוש

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו שיעור נוסף בשיעורי ספר שמואל.השיעור דן בסיפור יונתן ונערו מזווית השאלה האם עברו על איסור נחש או לא

Download File להצגת דף מקורות

 

 

בית המדרש