ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שידוכים

ע"י: הרב דוד סתיו

השיעור הועבר כחלק משיעורי קדושה המועברים לבני שיעור ד במשך השנה.השיעור הועבר בשנת תשס"ז

 

 

בית המדרש