ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קיצור דיני שבועות

ע"י: הרב רונן נויברט

הרב רונן נויבירט מסכם את הלכות שבועות השונים והלכות הניעור בלילה

א. קבלת החג

 • יש לאחר את תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים כדי שיהיו ימי הספירה מ"ט ימים שלמים.

 • מן הטעם הנ"ל, יש לאחר גם את הדלקת הנרות עד לאחר צאת הכוכבים[1].


ב. ברכות השחר לנעורים בלילה


 • ברכות אשר יצר ונטילת ידים :


  • יש להשתדל ליטול ידים מיד עם עלות השחר[2].

  • אם עשה צרכיו קודם התפילה - יברך שתי הברכות.

  • אם לא - ישמע מאדם אחר.

  • אם ישן בתחילת הלילה וקם לאחר חצות[3] - יברך בכ"מ.           ברכות התורה :  • אם ישן ביום שלפני לפחות חצי שעה[4] - יברך.

  • אם לא - ישמע מאחר או יכוון לצאת בברכת "אהבת עולם" וילמד מעט לאחר התפילה.

  • אם עתיד לישון שנת קבע לאחר עלות השחר ועדיין לא בירך - יברך לאחר שקם משנתו[5]. לכן אם אינו יכול לברך ולא יצא ע"י שמיעת הברכה מאחר ועתיד לישון שנת קבע, עדיף שיברך לאחר שקם.

  • התנמנמות/הרדמות בשיעורים - אינה נחשבת שינת קבע.


 • ברכת אלקי נשמה ומעביר שינה :


  • אם ישן בתחילת הלילה וקם לאחר חצות[6] - יכול לברך.

  • אם היה ניעור כל הלילה - ישמע מאחר.

  • אין לו ממי לשמוע - יש אומרים שיכול לברך בעצמו[7], ואם עתיד לישון שנת קבע לאחר התפילה - לכו"ע יכול לברך בעצמו לכשיקום ובתנאי שעדיין לא בירך[8].


 • שאר ברכות השחר - מברכן בכל מקרה אף אם לא ישן.


ג. אכילת מאכלי חלב


 • לשיטת הרמ"א יש לאכול בסעודת ליל החג מאכלי חלב , לפנות את השולחן להדיח את הפה ואז לאכול מאכלי בשר, אמנם יש הנוהגים לאכול מאכלי חלב בלילה ומאכלי בשר ביום ויש להם על מי לסמוך. גם לנוהגים כך יש לדאוג שסעודת ליל החג החלבית תהיה סעודה חשובה עם מיני דגים תבשילים חשובים וכו'.


ד. הלכות יו"ט שני לישראלים השוהים בחו"ל  • יש להשתתף לתפילות החג בבתי הכנסיות אך להתפלל תפילת עמידה ומוסף של שבת.

  • כמובן שאין אומרים הלל בברכה.

  • ניתן לומר יזכור עם הציבור בשבת עצמה, אע"פ שבשבילו אין זה יו"ט שני.

  • יש לקדש קידוש של שבת.


[1] פסקי תשובות תצד, ב


[2] כיוון שחוששים לשיטה שרוח רעה שורה על הידים מיד בזמן עלות השחר אף אם לא ישן, שו"ע או"ח ד' סי"ד


[3] פסקי תשובות תצד, ה


[4] ואם ישן בלילה כחצי שעה - יברך מיד כשקם.


[5] פסקי תשובות תצד, ו והטעם שיש מחלוקת בפוסקים האם לאחר שינה ביום צריך לברך ברכת התורה ובמקרה זה שלא ישן בלילה בודאי יכול לברך לכשיקום.


[6] פסקי תשובות תצד, ה


[7] שו"ע הרב, מסגרת השלחן ועוד


[8] פסקי תשובות תצ"ד ז'

 

 

בית המדרש