ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שבועות-חג ההכנה לקבלת תורה

ע"י: הרב דוד סתיו

מדוע שבועות הוא רק יום אחד?מדוע דווקא ו´ סיוון,הרי זה לא התאריך שהקב"ה רצה לתת בו את התורה?מה עניינו של חג זה?על כך במאמר הבא


חג השבועות הוא החג הקצר מבין שלשת הרגלים. הוא נחגג על ידנו יום אחד בלבד, לעומת פסח וסוכות שנחגגים שבעה ימים. פסח מציין ארוע קצר מאוד של פסיחת הקב"ה על בתי בנ"י, והוצאתם ממצרים, והוא נחוג שבעה ימים. ואילו שבועות שמציין את נתינת התורה, שהיא ניתנת בכל יום, כמפורש בברכת התורה "בא"י נותן התורה" נחוג רק יום אחד. חג השבועות מייצג בשמו זמן ארוך, השם מייצג שבוע ואפילו ברבים, אך הוא נחוג רק יום אחד.


חז"ל טוענים במדרש שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, וזמן תורה המיועד, שנקבע ע"פ הקב"ה נדחה ע"י משה רבנו, מפני שחשב שעם ישראל עדיין לא מספיק מוכן לחג השבועות. המגן אברהם טוען שנתינת התורה כלל לא ניתנה בחג השבועות, אלא יום למחרת, והחג אינו חג מתן תורה. יש לציין בנוסף, שחג המקושר ביותר עם התורה חסר כל מצוות מעשיות (וכן גם בשמחת תורה ובשביעי של פסח). והמעניין ביותר הוא שבתורה עצמה, לא מוזכר ואף ברמז קישור בין חג השבועות לנתינת התורה, ולא מוזכר היום המדויק של נתינתה, אלא בהקשר בפסח, עד שישנה מחלוקת תנאים מתי בדיוק ניתנה התורה.


נקודה שמעלים ר' לייבל'ה איגר והרש"ר הירש, כל אחד בספריו הוא, שופכת אור על חג השבועות, ומתרצת את התמיהות והקשיים שהעלנו. החידוש שעולה מדבריהם הוא, שחג השבועות אינו חג מתן תורה, אלא חג ההכנה לקבלת התורה. וכך גם בתורה שמדובר הרבה יותר על ההכנה למתן תורה, מאשר על הנתינה עצמה.


ביום החמישים שלאחר יציאת מצרים היינו צריכים לקבל תורה, אך משה רבנו ראה שאנו עדיין לא מוכנים, ולכן הבין שצריך לדחות את החג שכל מהותו היא ההכנה הראויה לקבלת התורה. חג השבועות נקרא כך, כי הוא מייצג את כל שבועות ההכנה שעובר עם ישראל מפסח ועד שבועות, והוא מסכם את ההכנה לקבלת התורה.


עם ישראל קיבל על עצמו בכל קהילות ישראל להיות ערים בליל שבועות, וללמוד תורה לקראת הבוקר. האר"י כותב שכל מי שלא ישן בליל שבועות ישלים שנתו. לכאורה, מנהג זה אינו מוסיף שעות איכות ללימוד תורה, יוצר קשיים בכוונה בקריאת שמע ובתפילת שחרית, יוצר בעיות בברכות השחר, ובסוף מגילת רות כבר רבים ישנים, ובהמשך החג כולם משלימים שעות שינה. אם מטרת החג הייתה כמות לימוד התורה, 'משמר' אינו הצורה היעילה לכך, אך בשבועות אנו מטמיעים את ההבנה שלא מקבלים תורה אחרי שינה במיטה, אלא אחרי הכנה כל הלילה המראה את הכיסופים ללימוד תורה. חג השבועות הוא היום החמישים שהוא היום שלפני קבלת התורה, והוא היום שמשה הוסיף כדי להשלים את ההכנה לקבלת התורה.


סיכום שיעור שניתן בישיבה לקראת שבועות תש"ס

 

 

בית המדרש