ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר שמואל (6):מידת הביטחון בסיפור יונתן ונערו

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור דן בסיפור יונתן ונערו ועלייתם אל מחנה האוייב בנחיתות צבאית עצומה מול שאלת הביטחון בה´ וגבולותיו

 

 

בית המדרש