ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב:פרקים ב-ג

ע"י: הרב דוד טי

השיעור הנוכחי דן בפרקים ב וג´ ומתמקד במסר ובמבנה של הפרק.

 

 

בית המדרש