ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר כוזרי (7): אמונה ודתיות

ע"י: הרב שי פירון

בשיעור זה מבאר הרב שי פירון בשיעורו בספר הכוזרי לבני שיעור א´ את שאלת האמונה והדתיות במשנת הכוזרי (ריה"ל).השיעור הועבר בי"א טבת תשס"ח

 

 

בית המדרש