ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיטתו של רבי עקיבא

ע"י: הרב יואל בן נון

מהי שיטתו הלמדנית של רבי עקיבא?מהן הסוגיות דרכן ניתן להבחין בה?על כך בשיעור הבא

 

 

בית המדרש