ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

והייתם נקיים מהשם ומישראל

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו קורא לציבור הדתי לבחון את עצמו בעקבות חקירות אולמרט בתחום נקיות הכפיים בכספי ציבור


זו ההזדמנות לעסוק שוב בנושא הפשוט כל כך מחד גיסא, והמפתה כל כך מאידך גיסא - כספי ציבור. בציבור שלנו. הוא פשוט כל כך כי באופן חד משמעי כספי ציבור אינם שייכים אלא לציבור עצמו. הציבור הוא הבעלים על כך, והם צריכים להיות מנוהלים רק לאור האינטרסים של הציבור עצמו.


הם מפתים כל כך בשל העובדה שנראה שאין להם בעלים; בשל העובדה שאדם הממונה עליהם מוצא הרבה דרכי היתר - אדם חש כי הוא מקדיש את מאמציו לציבור ועל כן מגיע לו ליהנות מהכספים; בשל העובדה שבדרך כלל מדובר בסכום גדול, ועל כן התחושה היא שמדובר בעיגול פינות בלבד ולא בגזל; הם מפתים כל כך בשל העובדה שהאדם מעריך שאף אחד לא יידע ועל כן לא יתבע ממנו כספים אלה בחזרה, ועוד ועוד.


ואילו תורת ישראל מדגישה את ההפך הגמור. לא זו בלבד שחמור גזל הציבור מגזל היחיד, עוד מלמדת התורה עד כמה חייב אדם לנקות את עצמו בעוסקו בכספי ציבור. משה רבינו מסר דין וחשבון מלא על כל פרוטה מכספי התרומות שנתרמו לבניית המשכן, כדי לקיים בעצמו את "והייתם נקיים מד' ומישראל". ההלכה מחייבת את הכהן הגדול הנכנס לתרום מתרומת הלשכה להיכנס בבגדים ללא כיסים וללא חפתים כדי שלא יחשדו בו, ולא זו בלבד אלא שלדעת חלק מהשיטות הוא חייב להרים את קולו לאורך כל התהליך כדי שלא תהיה כל אפשרות שהוא יחביא מטבעות בתוך פיו; הלכות צדקה מחייבות לגבות את הצדקה על ידי שני אנשים ומחייבים דינים שונים בחלוקה ובשימוש בכסף כדי לעצור את ההתדרדרות במדרון החלקלק. זו דרכה של תורה.


התביעה להתפטרות מיידית של ראש הממשלה אינה נובעת מכך שהוא כבר הורשע. אין אדם מורשע בכיכרות העיר, ואין העובדות המודלפות על ידי גורמי חקירה שונים מהווים שיפוט של ממש. הוא חייב להסתלק מיד מתפקידו בשל העובדה שהוא אינו יכול עוד להוות מורה דרך לנקיות כפיים ולמאבק בשחיתות, כי אם הוא סמל בדיוק לכיוון ההפוך. הוא הסיבה העיקרית היום לכך שכל אחד אומר "כולם מושחתים", ומתיר לעצמו לעשות את אותם הדברים. ברם, בד בבד עם התביעה לסילוקו שלו אנו חייבים לנקות את עצמנו מנגיעה בכספי ציבור. גם בציבור הדתי והישיבתי.


מתרימים שונים אינם רשאים לגזור קופון מההתרמה, ולקחת כספים שנועדו לציבור לשימושם האישי, גם אם הם סבורים שיש להם נימוקים כבדי משקל לעשות זאת; ראשי מוסדות צריכים להטמיע את העובדה כי המוסד אינו שייך להם ולמשפחתם, כי אם לציבור כולו, והם רק משרתים בו. על כן, אין הם מורישים את הזכויות במוסד לבני משפחתם; עובדים במשרדים שונים אינם רשאים לחרוג מהמותר לשימוש אישי ולנצל את הכסף הציבורי לצרכיהם הפרטיים; מי שגורם ציבורי כלשהו (בניגוד לפרטי) מממן את נסיעתו אינו רשאי לקחת מימון כפול מגורמים ציבוריים ולהעביר אותם לרשותו הפרטית; הממלא תפקיד רשמי אינו רשאי להשתמש בנייר המכתבים הרשמי כדי להפעיל לחץ על הנמנעים בעניינים פרטיים, וכן הלאה.


הבה ננצל את ההתפטרות או ההדחה ההולכות ונהיות אפשריות של ראש הממשלה כדי לערוך תיקון כללי בנו - התובעים את מעמדה של האמת ושל היושרה הציבורית. בשעה שנהג כך לא זו בלבד שנהיה ראויים לתבוע את התביעות האלה, אלא גם נוליך את עצמנו למהלך של תיקון כללי, שלא יבוא מסילוקו של ראש הממשלה מתפקידו בלבד, אם לא יצורף לו מהלך של תיקון כללי משחיתות הרסנית המחלחלת לכל שדרות החברה

 

 

בית המדרש