ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תרבות הפנאי

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מתייחס לשאלת תרבות הפנאי-האם זה בסדר סתם להנות?האם מותר רק לשם תועלת לקרוא?לכבוד החופש הגדול אנחנו מעלים שאלה זו

 


שאלה:


לרב שלום,רציתי לדעת מה צריך להיות יחסי לתרבות החילונית, כלומר, לספרים, סרטים וכדו'. האם התרבות היא בעלת ערך בפני עצמה, או רק כשאני "שם לה כיפה"?כשאני קורא ספר זה טוב כי הדבר גורם לי רווחה, עניין או הנאה, או שיש לכל משמעות רק כי אני מרחיב אופקים ומכיר את תרבות העולם? ואולי בכלל יש משמעות רק כשאני מקשר את התרבות לעבודת ה'?תשובה:


שלום וברכה,זו שאלה ארוכה מארץ ורחבה מני ים, ואין מקום במערכת זו להתמודד עם כולה.אכתוב את ראשי הפרקים בלבד, הנעוצים בעומק משנתו של הראי"ה קוק זצ"ל.


בעולמו הרוחני והתרבותי של האדם המתרחש בתוכו, סוערות רוחות פנימיות עזות, התוססות בו, ומבקשות לצאת מן הכוח אל הפועל. יציאה זו היא חיובית מעצם מהותה, שכן היא מתכונות היסוד של האדם, והרצון להוציא מן הכוח אל הפועל את עולם הרגשות והמחשבות והדמיונות הוא חלק מהותי מהאנושיות. טוב לעסוק בעולם זה, טוב לבוא במגע עם התרבות, טוב ליצור אמנות, טוב להרחיב אופקים, וטוב גם ליהנות.


ברם, אין אנו מקבלים את העולם התרבותי של היום, המניח כי כל דבר הקיים בעולם טוב לו שיצא, כולל האסתטיקה של הכיעור שבו, וכולל יסודות בלתי מוסריים, וכולל אפסות דמותו של האדם. גם התרבות והאמנות נמצאות אצלנו ב"רשת" הכוללת של הערכים, והם מושפעים ויונקים ממנה ומעניקים לה כאחד. אין אנו חפצים באמנות מגויסת מחד גיסא, אך גם לא באמנות מופקרת מאידך גיסא.


הדבר נכון הן לגבי תכניה של האמנות והן לגבי הצריכה שלהם, כפי שעולה בשאלה. יש כוחות באדם של צריכת תרבות וספרות, ואף בקשתו ליהנות היא לגיטימית והיא חלק בלתי נפרד מעולמו. אין הוא חייב בכל עת "לשים על כך כיפה", שכן מדובר במעשה מלאכותי, שהוא יותר מצמצם ובולם מאשר מקדש. ברם, צריכה תרבותית זו חייבת להיות חלק מרשת כללית של דמות אדם מאמין, שלומד תורה ושומר מצוות, ושמכוון אל ה' בכל דרכיו. כאשר אדם הוא כזה נכנסת צריכת התרבות כחלק אינטגרלי ממהותו, והוא הופך את חייו כולם לחיים אמיתיים באור ה'. הייחוד לשם שמים אינו נעשה בפרטים בודדים, אלא באימוץ דרך כללית של הליכה באור ה', וזו הדרך הנכונה להותיר מרווח גדול של חירות פנימית הנותנת לנפש את כלי ביטויה, יחד עם הברית העמוקה עם תורת ה' והלכותיה. כל טוב.


פורסם בספר רשו"ת הציבור.ניתן להשיג במשרדי הישיבה 039095045 שלוחה 101

 

 

 

בית המדרש