ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבוא לשאלת היחס למיעוטים

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה המועבר כחלק מבית המדרש הציבורי בישיבה ישנה הקדמה לדיון בשאלת היחס למיעוטים במדינה.זהו שיעור שמע

 

 

בית המדרש