ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור מידות:בין בטחון להשתדלות

ע"י: הרב דוד סתיו

הרב דוד סתיו ממשיך בשיעורי מידות המועברים בישיבה.השיעור דן על היחס בין הביטחון להשתדלות

 

 

בית המדרש