ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסעות בני ישראל

ע"י: הרב יואל בן נון

הרב יואל בן נון מתאר את מסעו בירדן תוך הבנת פסוקי התורה בפרשיות ספר במדבר

 

 

בית המדרש