ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב:פרקים ה-ו

ע"י: הרב דוד טי

זהו השיעור ה-6 בספר איוב.השיעור

 

 

בית המדרש