ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

משנת רבי שמעון בר יוחאי

ע"י: הרב יואל בן נון

 

 

בית המדרש