ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב:פרקים ו-ז

ע"י: הרב דוד טי

זהו שיעור נוסף בסידרת שיעורי הרב טי בספר איוב.השיעור דן בפרקים ו-ז באיוב

 

 

בית המדרש