ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מהותו של תשעה באב שחל במוצאי שבת

ע"י: הרב דוד סתיו

מהי המשמעות המיוחדת של תשעה באב במוצ"ש?כיצד פוסקת ההלכה שסעודה שלישית יאכל כסעודת שלמה ולא כסעודה מפסקת כרגיל בערב תשעה באב?על כך בשיעור הבא

 

 

בית המדרש