ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

נבואת גאולה-יחזקאל ל"ו

ע"י: הרב יובל שרלו

כמסורת הישיבה לאחר מנחה בתשעה באב מועבר שיעור העוסק בגאולה והישועה על ידי ראש הישיבה ומשיעור זה יוצאים לחופשת ´בין הזמנים´

 

 

בית המדרש