ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורי מידות:על השמחה (א)

ע"י: הרב דוד סתיו

שיעור שהועבר כחלק משיעורי מידות שמעביר הרב סתיו לבני השיעורים הגבוהים בישיבה.השיעור דן במהות השמחה.

 

 

בית המדרש