ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר איוב: פרקים ח-ט

ע"י: הרב דוד טי

שיעור נוסף בסידרת השיעורים בספר איוב שמועברים בישיבה על ידי הרב טי.השיעור דן בפרקים ח-ט

 

 

בית המדרש