ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

השמאל הקיצוני בעיני הרב קוק

ע"י: הרב יובל שרלו

מה היה אומר הרב קוק על אנשי השמאל שעוזרים לפלשתינאים?כיצד היה מתייחס אל העדפת הערבים על פני היהודים?על כך בתשובה הבאה


שאלה:
כשקוראים את כתבי הרב קוק ואגרותיו לגבי הקמת המדינה ע"י חילונים, נשפך אור אחר ממה שהיה מקובל בציבור הדתי לראות את המציאות. היום קשה לנו מאוד לראות משהו חיובי באנשי השמאל הקיצוני שמפגינים ליד ג'נין למען פלשתינים בעוד חיילינו מחרפים שם את נפשם למען בטחוננו, וכן את התקשורת שלפעמים נראה ששמה לה למטרה לעשות דה-מורליזציה בעם ורק להראות כל הזמן כמה רע מצבנו.


כמה שזה נשמע מוזר, הייתי רוצה לשמוע מה היה הרב קוק אומר על המצב ועל האנשים האלו שלרוב נראה שגורמים למדינה נזק רב מאוד, מעודדים את אויבינו לפגוע ונותנים להם לגיטימציה. אנשים שמתעמקים בהסברה הפלסטינית טוענים שלפעמים נראה שהמסבירים פשוט קוראים את עיתון הארץ ומצטטים אותו, יותר מזה הם לא צריכים...תשובה:


שלום וברכה,


אינני יודע בוודאות מה היה הרב קוק אומר, וייתכן שדבריו היו נאמרים במפלסים שונים. כאשר מישהו פגע באומה הישראלית הרב קוק לא נהג עימו, במישור הציבורי, בהבנה עמוקה ובהזדהות, כי אם ניהל עימו מלחמה. אחת הדוגמאות הטובות לכך היא יחסו של הרב לאליעזר בן יהודה, שפגע בנפש האומה הישראלית, הרב קוק לא לימד עליו סנגוריה, כי אם כתב דברים מאוד חריפים עליו, כאשר חלקם לא נכתבו כמכתבים אישיים כי אם כמאמרים פומביים וכפרסום על לוחות המודעות.


ברם, הדבר לא מנע מהרב קוק להיכנס לבית המדרש ולעשות תיקון לדבריהם: למצוא את הצד החיובי שבליברליות ובשאיפה לשמור על חיי אדם; להכיר בחשיבות המרובה של המוסריות הבאה לידי ביטוי בדבריהם ולחפוץ כי מוסריות זו תתוקן בדרך הראויה אך לא תיעלם; לראות בעצם ההפגנה סוג מסוים של ביטוי לסגולת ישראל; לחפש דרכים בהן ניתן ללמוד מהצד הטוב שבמעשיהם ולהכניס אותו לבית המדרש וכדו'.


כך אני למדתי מהראי"ה קוק זצ"ל, וכך אני נוהג. במישור המעשי הציבורי דומני שצריכים לצאת למאבק קשה על המוסריות המוטעית, ההחלשה של האומה הישראלית, העידוד של אויבינו וכדו'. ברם, יש לשוב לבית המדרש ולקרוא לעומק את השאיפה להפסקת שפיכות הדמים, לשלום, לאחדות האנושית, להפניית המשאבים והאנרגיות לתיקון מוסרי וחברתי, ולהכניס אותם אל הקודש פנימה. כל טוב, ושנזכה לישועות.
לקוח מהספר 'רשות הציבור' שיצא בהוצאת הישיבה.להשגת הספר: 054-7-469124 (הלל)

 

 

בית המדרש