ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב:פרקים יב-יד

ע"י: הרב דוד טי

עוד שיעור מסידרת השיעורים על ספר איוב של הרב טי המלמד בישיבה שיעורים בתנ"ך

 

 

בית המדרש