ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב: פרקים כט-לא

ע"י: הרב דוד טי

השיעור עוסק בפרקים כט-לא והועבר בשנת תשס"ח כחלק משיעורי תנ"ך בישיבה

 

 

בית המדרש