ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב: מענה אליהו

ע"י: הרב דוד טי

השיעור דן במענהו של אליהו לאיוב לאחר פרק ל"א.


 

 

בית המדרש