ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תחיית משנת התשובה הציבורית והפרטית

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור שהועבר לבוגרי הישיבה ודן בשאלת התשובה הציבורית והפרטית הנכונה לדורנו

 

 

בית המדרש