ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור מידות: ביטול תורה וליצנות

ע"י: הרב דוד סתיו

השיעור הועבר בשנת תשס"ח בישיבה לבני השיעורים הגבוהים

 

 

בית המדרש