ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור מידות: תשובה,עבודה לשמה

ע"י: הרב דוד סתיו

הרב סתיו דן בשיעור זה שהועבר כחלק משיעורי מידות בישיבה לשיעורים הגבוהים בשאלת התשובה ועניינה

 

 

בית המדרש