ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מחשבת הראשונים (3): משמעות קריאת התורה בעיניים פילוסופיות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו דן בשיעור זה בשאלת קריאת התורה בעיניים פילוסופיות-מה הטריד את הפילוסופים בעת שהם קראו בתורה?מה סוג התשובות שהן ענו ועוד.

 

 

בית המדרש