ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מחשבת הראשונים (4): רס"ג (חלק א)

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה מתחיל הדיון והסקירה על מפעלו של רס"ג ועניינו

 

 

בית המדרש