ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ארבעת המינים במוצאי שביעית

ע"י: הרב גיל דביר

מהם הדינים המיוחדים לארבעת המינים במוצאי שביעית?על כך במאמר הבא


למדריך ארבעת המינים לשנה רגילה


 


אתרוג


מותר להשתמש לשם ארבעת המינים באתרוג של שביעית, אלא שבתהליך המכירה שלו יכולות להיות מספר בעיות. לכן השנה נקנה אתרוגים של "אוצר בית דין".


דהיינו, בעל הפרדס מפקיד את פרדסו בידי בית דין למשך שנת השמיטה שיטפלו בו כרצונם, כך הכסף שמשלם קונה האתרוג אינו תמורת הפרי אלא עבור שכר טרחה של פועלי בית הדין, העברת הסחורה וכד'.ע"י פתרון זה של אוצר בית דין נמנעים איסורים שונים בשביעית כגון: איסור סחורה בפירות שביעית, קצירת הפירות, התפסת הדמים בקדושת שביעית אצל מי שאינו נזהר בקדושתם.


גם לאחר חג הסוכות יש לנהוג בקדושת שביעית באתרוג. דהיינו, אין לזרוק את האתרוג לאשפה, אלא לאוכלו או לשים אותו בשקית סגורה היטיב ואח"כ באשפה.


 


לולב


נחלקו האם יש קדושת שביעית בלולב.


רש"י (סוכה ל"ט) באר שיש קדושת שביעית בלולב כי יש לו שימוש כי ניתן לטאטא בו את הבית (ו"הנאתו וביעורו שווים").למעשה, כתב הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, שכיום אין קדושת שביעית בלולב כי לא משתמשים בו לטאטוא הבית. (מנחת שלמה, ח"א נ"א) 


 


הדס


הירושלמי הסתפק האם יש קדושת שביעית בבשמים,ולפי זה היה מקום להחמיר ונהוג קדושת שביעית בהדסים. אלא שהמהרי"ל דיסקין והגרש"ז אויערבך חידשו שבהדסים של מצווה אין קדושת שביעית, כי אינם מיועדים לריח אלא למצווה. 


לכן נראה להלכה שאין בהם קדושת שביעית.


 


ערבה


בערבה אין קדושת שביעית.

 

 

בית המדרש