ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קישוטים של הסוכה בגשם-מותר להוריד?

ע"י: הרב גיל דביר

מה ניתן לעשות כשיורד גשם עם הקישוטים?הרב גיל דביר מבאר בתשובה מתי ומה מותר להוריד

שאלה: האם מותר להוריד את קישוטי הסוכה כשיורדים גשמים בחג הסוכות ?


 


תשובה:


במשך כל ימי החג (כולל שמחת תורה) אסור להשתמש בדפנות הסוכה ובסכך, ולבטלם מקדושתם. דין זה נלמד מהפסוק :"חג הסוכות שבעת ימים לה'"- כשם שחל שם שמים על קורבן חגיגה, כך חל שם שמים על הסוכה. לפיכך אסור להוריד ענף מסכך הסוכה על מנת להשתמש בו לתשמיש אחר ואפילו לקחת קיסם מדפנות הסוכה בכדי לחצוץ בו את שיניו- אסור.


גם קישוטי הסוכה אסורים בהנאה עד אחרי שמחת תורה, משום שביזוי הוא למצווה אם ישתמש


בהם .גם אם נפלו מהסוכה אסור להשתמש בהם, ובשבת וביום טוב אף אסורים בטלטול משום מוקצה. אלא שלגבי קישוטי  הסוכה מועיל אם יעשה תנאי, דהיינו אם יתנה לפני כניסת החג ויאמר שישתמש בנוי הסוכה מתי שירצה יוכל להנות ממנו כל זמן שירצה. (תנאי זה אינו מועיל לגבי הסכך והדפנות).


במקרה שיורדים גשמים בחג יכול להוריד את הקישוטים גם ללא תנאי, משום שעשיית התנאי נועדה בכדי להתיר את השימוש וההנאה בקישוטים דרך ביטול קדושתם, כגון: שתלה רימון על הסכך ובמהלך החג רוצה לאוכלו ולהפקיעו לגמרי מקדושתו או  שרוצה לקחת עצים מהסכך להסקה. אבל אם רק רוצה להסירם על מנת שלא יירטבו ויתקלקלו, אין בכך ביטול בקדושתם, ומותר לעשות כן גם אם לא עשה תנאי.


הערה: בשבת וביו"ט אסור להוריד קישוטים המחוברים לסוכה בקשר של קיימא ,בנעצים , במסמרים או בסיכות. 

 

 

בית המדרש