ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מעשה דברוריה

ע"י: הרב שי פירון

הרב שי פירון מנסה לברר דרך דמותה של ברוריה את עולמו הרוחני של הציבור הדתי לאומי.השיעור הועבר בליל הושענא רבה תשס"ט

 

 

בית המדרש