ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דמותה של ההלכה הנבואית:תשתית עיונית להתחדשות ההלכה

ע"י: הרב יובל שרלו

במאמר זה אבקש לעמוד על מרכיביה הרעיוניים השונים של ההלכה ולהבין מדוע היא התפתחה כפי שהתפתחה, ואף להצדיק התפתחות זו. בד בבד אעמוד על המחיר של התפתחות זו, ועל כן אשרטט את דמותה האפשרית של ´הלכה נבואית´ כגורם דומיננטי הפועל והמשפיע על ההלכה בימינו.


א.
ההלכה, כפי שאנו מכירים אותה כיום, היא פרי התפתחות רוחנית בת יותר משני אלפים של שנים. מהימים בהם קיבלה משה מהר סיני ועד היום היא עוצבה באופן משפטי, בהכניסה את מערכת הערכים למסגרת מעשית מפורטת. עמדה עקרונית זו אינה מובנת מאליה, ועל כן נערכו דיונים רבים על עצם המגמה לגיבוש ערכים דתיים מופשטים במסגרת משפטית. הביקורת על מבנה ההלכה הנשמעת מכיוונים שונים סובבת במקרים רבים על התמקדותה בפרטים ("לא חשובים") על חשבון ערכים רוחניים-מוסריים. ניתוח דומה היה גם מנת חלקם של הוגים בעת החדשה. מבחינה מסוימת גם דבריו המרובים של הראי"ה קוק נגעו בסוגיה זו, והוא שאף לראות קשר הדוק יותר בין ההלכה המגעת לכל פינות החיים, ובין האגדה המגביהה אל השחקים המוסריים והרוחניים. בדיונים ביקורתיים אלה עולה, לא אחת, הטיעון כי הנבואה היא זו שביטאה את המעוף ואת המוסר, וביטולה של הנבואה, אל מול התגברות הפעילות ההלכתית, ביטא את שקיעת הרוח היהודית עד כדי התנוונות גלותית. השיבה לארץ ישראל ועמה הרצון להחיות הלכה ארצישראלית מקיפה, עוררו את הצורך לבחון את המשמעות של ההתכנסות בדל"ת אמות של הלכה בתקופת הגלות, ואת הפוטנציאל הרוחני הטמון ביציאה למרחב שחיים ריבוניים בארץ ישראל מזמנים.


אכן, אי אפשר להכחיש כי ההלכה התפתחה בכיוונים מסוימים והזניחה כיוונים אחרים. כפי שנראה, היסוד הנבואי-אידאלי שליווה את ההלכה בתחילת דרכה, התכנס לתחומים מסוימים מאוד, ופינה את מקומו ליצירת מערכת הלכתית-משפטית-פורמלית ברורה ויותר חד-משמעית. ואולם, יסוד זה לא נעלם לגמרי והוא המבטא את היסוד המוסרי של ההלכה, וכפי שאטען, בו טמון האתגר הגדול של פוסקי ההלכה השואפים לבסס מערכת ההלכתית יציבה והמשכית היכולה גם להביט אל הפרט ואל מצוקותיו וגם אל הכלל ואל השאלות הנובעות מן הריבונות.

במאמר זה אבקש לעמוד על מרכיביה הרעיוניים השונים של ההלכה ולהבין מדוע היא התפתחה כפי שהתפתחה, ואף להצדיק התפתחות זו. בד בבד אעמוד על המחיר של התפתחות זו, ועל כן אשרטט את דמותה האפשרית של 'הלכה נבואית' כגורם דומיננטי הפועל והמשפיע על ההלכה בימינו. 


לעיון במאמר המלא
המאמר פורסם בכתב העת 'אקדמות' גליון י"ב

 

 

בית המדרש