ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדוע חוגגים את חג החנוכה?

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד הצליח חג החנוכה לשרוד גם לאחר חורבן בית שני?על כך במכתב הבא ששלח הרב שרלו לחיילי הישיבה


פלא גדול הוא כיצד הצליח חג החנוכה לצלוח את החורבן ולהמשיך להיות חג בישראל. היו עוד הרבה חגי גאולה בימי בית שני, שרוכזו כידוע במגילת תענית, והם כוללים חגים רבים המציינים אירועים ניסיים שאירעו במהלך ימי הבית. ברם, העמדה ההלכתית הידועה היא שבטלה מגילת תענית, והדבר כמעט ברור מאליו: לכאורה אין עוד טעם לחגוג חג של ימי גאולה שאירעו בימי בית שני לאחר חורבנו של אותו הבית. אף על פי כן, חג החנוכה המהווה אף הוא ציון של אירוע מיוחד בתולדות הבית השני, שעיקרו שחרור המקדש מידי כובשיו, ממשיך להתקיים על אף העובדה שכובשים אחרים החריבו את המקדש. ?!


נראה כי ניתן ללכת בשני כיווני מחשבה. הראשון שבהם הוא העובדה שחג זה אינו נותר כיום תלוש, אלא יוחדה לו מצווה - החנוכיה. ניתן לראות את חשיבות העובדה בקיומה של מצווה מעשית דווקא דרך היעלמותו של יום חשוב מאוד שאין לו מצווה מעשית - ראש החודש. על אף העובדה שבראש חודש המסחר נעצר והיו הולכים לנביא (כפי שאנו למדים ממקומות שונים בתנ"ך) הוא פחות או יותר נעלם - מלבד לזכור בשחרית לבוא כמה דקות קודם - בשל העובדה שאין לו מצווה. ואילו לחנוכה יש מצווה, והיא זו שהחזיקה את היום המיוחד הזה לאורך דורות.


אפשרות שניה היא כמובן המשמעות הרחבה יותר של החג. הרמב"ם מדגיש כי אנו חוגגים את שיבתה של מדינת החשמונאים במשך למעלה ממאתיים שנה - ואלו כוללים להפתעתנו גם את ימי הורדוס, וימים אחרים תחת כיבוש רומאי. דברי הרמב"ם משמעותיים כל כך אפילו לימינו: הערצת העצמאות המדינית של חכמים כיסוד דין החנוכה, וראיית כל תקופת ימי החשמונאים כדבר שיש לשמוח עליו, על אף הבעיות שהיו בו. בשל העובדה שלא מדובר בנס מקומי וחד פעמי, אלא במהפכה גדולה למשך למעלה ממאתיים שנה - שרד חג החנוכה את החורבן.


בימים אלה, אתם משרתים את מדינת ישראל בשרות הצבאי, מלבד מה שאתם זוכים להגן על עם ישראל מפני האויבים הבאים עליו להרגו, אתם שותפים כולכם בהגנה על הישות המדינית הציבורית שזכינו להקים. יש משהו מיוחד במינו בעובדה שאתם חוגגים את חנוכה תוך השרות הצבאי, בהיותכם ממשיכים במידה רבה את ימי החשמונאים המופלאים והמסובכים כאחד. כאשר מצרפים לכך את מה שכתוב בחלק הראשון של מכתב זה - החשיבות העליונה של השמירה על המצוות המעשיות, כפי שאתם נוהגים כעת בצבא, יחד עם תלמוד תורה והוספה מתמדת באור ההולך וגדל - אתם זוכים לחוות משהו מיוחד מאוד השנה. כמובן, יותר טוב להיות בבית בחנוכה, אך לא לשכוח כמה מיוחד להיות בצבא...מקווה שמכתבי זה מוצא אתכם בטוב, ושנתראה בשמחות גדולות, ובלימודים גדולים, בימים ההם בזמן הזה.

 

 

בית המדרש