ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לשאת את הארון

ע"י: רועי זמיר

דברים אלו מהווים קריאת כיוון למערכת חינוך יהודית ערכית. היא צריכה להיות נגישה לכולם גם לאלו שאין ידם משגת.רועי זמיר בעקבות פרשת השבוע


פרשת השבוע עוסקת בציווי לבנות את המשכן וכליו. בפרשה נותן ה' למשה הוראות אלו פריטים אמורים להיות בו, מהי צורתם ומהם מידותיהם. אחד מכלי הקודש החשובים ביותר הוא ארון הברית שהיה החפץ היחידי שנמצא בקודש הקודשים ובתוכו היו מונחים לוחות הברית. משני צידי הארון היו טבעות זהב ובהם היו מושחלים המוטות  ששימשו לנשיאתו. אחד הדינים המעניינים ביחס למוטות הוא העובדה שגם בשעה שבני ישראל חונים והארון ניצב במקומו אין לשלוף את המוטות מבין הטבעות אלא יש להשאיר אותם במקומם באופן תמידי. דין זה מעיד על כך שהתפקיד המוטות הוא לא רק פונקציונאלי, על מנת שיוכלו לשאת את הארון אלא מהותי ומביע חלק מהתוכן שמבטא הארון.


בעל המשך חכמה , ר' מאיר שמחה הכהן (1843-1926) מתייחס לכך בספרו ומנסה להסביר את הדברים. הארון בו גנוזים הלוחות מסמל את התורה , העובדה שבדי הארון נמצאים תמיד בטבעות ויוצרים מצב בו הארון תמיד מוכן לנשיאה באה לומר לנו שעל התורה להיות נגישה לכל אחד ואחד. הארון כנושא התורה מזמין את כל מי שמעוניין בכך לבוא, ללמוד ולהתקשר אל התורה. בניגוד לתפקידים אחרים בעם ישראל שמיוחדים לקבוצות מסוימות כמו הכהונה התורה אינה שייכת לאף מגזר או מעמד אלא לכל מי שמתאמץ על מנת ללמוד אותה. בדי הארון נשארים תמיד מחוברים לארון כי הנשיאה של הארון היא לא רק מעשה טכני ששיך לזמן מסוים בו יש להעביר אותו ממקום אחד למקום אחר. הנשיאה של הארון היא סמל לכך שיש לשאת את התוכן של הלוחות והתורה שבתוכו לכל מקום ולא להשאיר אותה אך ורק בתוך המשכן.


מעל הארון הייתה מונחת הכפורת ששימשה כמכסה  שלו. על גבי הכפורת היו שני כרובים בעלי ככנפיים. דמויותיהם של הכרובים היו דמויות של ילד וילדה. יתכן שיש קשר בין בדי הארון, מוטות הנשיאה שלו שמחוברים אליו תמיד לבין העובדה שעל גביו מונחים דמויות ילדה וילד. אחד הדגלים החינוכיים המשמעותיים ביותר של עם ישראל במשך כל הדורות היה "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה". לאורך דורות רבים ולא פעם בניגוד למה שהיה מקובל בסביבה דאג עם ישראל לכך שמערכת החינוך שלו תאפשר לכולם ללמוד בה ולא תהיה כזו שמיועדת ליחידי סגולה בלבד. גם בתקופות שחלק גדול מההמון לא ידע לקרוא ולכתוב רובם המכריע של ילדי עם ישראל היו בקיאים בכך. התורה שמונחת בארון היא נחלת כולם "כל הרוצה ליטול יבוא וייטול". מתוך כך היא גם מוכרחה להיות נגישה לכל ילד וילד  ומכיוון  שילדים לא תמיד יכולים לגשת אליה על החברה לדאוג לכך שאף אחד מהם לא יקופח. כשם שיש לשאת הארון ואת התורה שבתוכו  כך יש לשאת את הארון והילדים שעליו. יש לנו אחריות ללמוד וגם אחריות ללמד.


דברים אלו מהווים קריאת כיוון למערכת חינוך יהודית ערכית. היא צריכה להיות  נגישה לכולם גם לאלו שאין ידם משגת. המורשת היהודית מטילה על הציבור כולו את האחריות לחינוך הילדים. מצב בו נשלפו מוטות הנשיאה והתורה שבתוך הארון או הילדים שעליו נשארו מוטלים בקרן זווית הוא מצב פסול. 


נקודה למחשבה


המשכן מעוצב באופן מאד מדויק כשלכל חפץ בו יש את המקום המיוחד לו. תשומת הלב הרבה שמקדישה לכך התורה מעידה על כך שלפן האסטטי ולסידור של הסביבה יש גם הקרנה על התוכן. כיצד ניתן לעצב את סביבת הלימוד בבתי הספר על מנת  שתהיה לכך משמעות. האם במגבלות שקיימים בתוך מבני בתי הספר זה אכן אפשרי?


 


 


 

 

 

בית המדרש