ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בירורים באינטימיות עתידית

ע"י: הרב יובל שרלו

האם מותר וראוי לברר שאלות הקשורות ליחסי האישות העתידיים ? .אם לא, מדוע? מדוע ייגרע חלקו של נושא זה? האם אינו חלק מספיק חשוב מחיי הנישואין כדי לברר דעותיהם של שני בני הזוג?

שאלה


האם מותר וראוי לברר שאלות הקשורות ליחסי האישות העתידיים ? (מדובר בקשר שידוכין, המצוי בשלביו האחרונים ועומד לקראת סיומו - קרי נישואין).אם לא, מדוע? מדוע ייגרע חלקו של נושא זה? האם אינו חלק מספיק חשוב מחיי הנישואין כדי לברר דעותיהם של שני בני הזוג (כוונתי בירור מילולי בלבד)?


 


תשובה


שלום וברכה.


עניינים שבין אדם לאשתו נעים בין שני קטבים: מחד גיסא דרך הארץ הבסיסית שהיא הקיום של "יעזֹב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו". התורה מלמדת כי זהו אחד מיסודות החיים, ודרך ארץ קדמה לתורה. מאידך גיסא נמצאים שני מוקדים: הן תכונתם של ישראל שהם ביישנים והן העובדה כי במעשה הזיווג מקופלים עולמות עליונים וטהורים, כמבואר ב"איגרת הקודש" המיוחסת לרמב"ן.


דברים אלה נכונים גם לאחר חיי הנישואין, והם מחייבים הליכה עדינה בין נורמליות החיים לבין הטוהר והקודש. זוהי אחת העבודות הקשות של חיי הנישואין, ואשרי אלה הממלאים את חייהם בשני המקומות גם יחד.


מבחינה זו, כאשר נמצאים בשלבים האחרונים של החלטה לפני הקמת בית משותף וודאי הוא שיש לעסוק בעניינים אלה, אך כל זה בצניעות ובטהרה, בעדינות וברמז, שהם הכלים הנכונים לדבר בעניינים אלה.


אף על פי כן, צריך לדעת שבירור היחס העקרוני לזה לוקח שנים, וזהו חלק מבניין הנישואין. לא זו בלבד שקשה לדבר על עולם חווייתי כה עשיר בלי לחיות אותו בפועל, אלא שגם החיים בפועל, הולכים ומגלים לבני הזוג עם השנים עניינים רבים שהם לא ידעו לא על עצמם ולא על בן זוגם.


על כן, נכון הוא לדבר מעט ולראות האם הכיוון הכללי משותף, ולהותיר את בניין תחום זה לחיים ארוכים של בירור מתמיד ושל שותפות אמת ההולכת ומתגברת עם השנים. כל טוב.
פורסם בספר רשו"ת היחיד בהוצאת הישיבה

 

 

בית המדרש