ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הדרש ככיסוי וכגילוי – עיון במשמעויות חדשות במדרש

ע"י: הרב שי פירון

השיעור עוסק במדרש על הלל העני ובמשמעויות לימינו

 

 

בית המדרש