ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"שלא שינו את שמם, לבושם ולשונם" – המדרש כגורם הלכתי-הסטורי.

ע"י: הרב דוד סילברשטיין

השיעור עוסק במקומו של המדרש כחלק מהסיפור ההסטורי

 

 

בית המדרש