ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעור קולי:הפשט והדרש – שני מלכים המשמשים בשני כתרים

ע"י: פרופסור אוריאל בן סימון

פרופסור בן סימון עוסק בשאלת הפשט והדרש ומי שולט בכיפה

 

 

בית המדרש