ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

להסתפק בכשרות רבנות?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם כשרות של הרבנות היא עדיפה או שמא יש לחפש כשרות מהודרת יותר?על כך בתשובה הבאה

 


שאלה:


שלום לכבוד הרב,איך הרב מתייחס לכשרויות של הרבנויות השונות האם ככשר לכתחילה או רק בדיעבד. האם זו שאלה ששייכת להבדלי ההנהגה שבין הציבור הדתי לאומי לבין הציבור החרדי?


 


תשובה


שלום וברכה


 כדי להבין את הדילמה אני מצטט חלק ממאמר שלא פורסם:


"הנחת היסוד היא כי חלק גדול מעם ישראל מעוניין לאכול כשר, חלק גדול מבעלי העסקים בתחום הכשרות מעוניין מאוד לספק אוכל כשר, ולמעשה אין מניעה של ממש כי הציבור יזכה לאכול כשר. במה דברים אמורים ? כאשר הדרישות הן דרישות מינימאליות ובסיסיות, הדורשות השקעה כספית מועטה. כשרות ציבורית המיועדת לכולם ואשר תביא את כלל הציבור לאכול אוכל כשר מתקיימת רק כאשר מדובר ברמה הבסיסית ביותר. פעמים רבות היא מותנית במתיחת גבולה של ההלכה עד לקצה: הסתמכות על קולות מפליגות, הישענות על ברירה מדגמית וכדו'. ברם, יראי ד' מעוניינים מטבע הדברים בכשרות מהודרת יותר וכך ראוי מאוד שיהיה, אולם הדבר מביא בפועל לכך שבעלי עסקים רבים יוותרו לחלוטין על הכשרות: כשרות מהודרת עולה הרבה יותר, ועל כן רק מעטים בעם ישראל יסכימו לשלם את המחיר; לכשרות הבסיסית המינימליסטית לא יימצא דורש דורש, כיוון שציבור צורכי האוכל הכשר אינו מסתפק בה, ואילו הציבור הרחב אינו שם את לבו דווקא לכך. התוצאה הסופית אפוא היא קריסת הכשרות לכל האומה. מעתה עולה השאלה: האם על הרב המקומי לטפח את שדרוג הכשרות לרמות גבוהות יותר, ואז הציבור הנאמן להלכה ישמח ויאכל וישבע, אולם במקביל משמעות הדבר היא שרוב בעלי העסקים בתחום האוכל לא ישמרו כשרות כלל וכלל, או שעל הרב המקומי להתעקש דווקא על הרמה הבסיסית של הכשרות, ואף להורות לאנשי קהילתו להקפיד דווקא על הרמה הבסיסית הזו, כדי שכולם יאכלו אוכל כשר. הניסיון לקבוע שתי רמות של כשרות - רגילה ומהדרין - אינו עולה יפה, בשל העובדה שאין דורש של ממש לכשרות הרגילה והבסיסית. זו אחת הדילמות הקשות של הסמכויות ההלכתיות המופקדות על הכשרות הציבורית, והרואים את משימתם בהרחבת גבולות אוכלי האוכל הכשר".


על כן, יש עדיפות עליונה לכשרות הרבנות, בשל העובדה שהיא דואגת לכלל ישראל ולאכילת כשר על ידי כולם. רק במקום בו נראה כי הרבנות אינה מתפקדת יש לסמוך על רבנויות אחרות.


כל טוב

 

 

בית המדרש