ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עזרא,נחמיה ואנחנו

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור זה הועבר על ידי הרב שרלו סמוך לבחירות וסמוך לחג פורים. השיעור הועבר ברעננה במסגרת סידרות שיעורים לציבור הרחב.השיעור דן בהקשר ההיסטורי של עזרא ונחמיה והרלונטיות שלהם להיום

 

 

בית המדרש