ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קבלת האומה וסמכות השולחן ערוך

ע"י: הרב יובל שרלו

סידרה של שני שיעורים המסבירים את עקרון ´קבלת האומה´ ביהדות והשלכת העקרון על סמכותו של השולחן ערוך

Download File להצגת דף מקורות

 

 

בית המדרש