ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם הספר בצלמו בנוי על נבוכי הדור?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם הספר ´בצלמו´ בנוי על הספר שנתפרסם כעת ´נבוכי הדור´? על כך בתשובה הבאה

 


שאלה:


שלום לרב היקר שליט"א
אני אברך באחת הישיבות ולומד כבר הרבה שנים את משנת הרב זצ"ל. אני גם קורא הרבה דברי רבני דורנו וגם את הספרים שלך אפילו שאצלי בישיבה לא כל כך מחזיקים ממך לצערי (בגלוי. בסתר הרבה בחורים קוראים את הדברים שלך והם משפיעים).
עכשיו מופץ באינטרנט הספר החדש של הרב זצ"ל "לנבוכי הדור" ואני רוצה לשאול אותך שאלה שנורא מעניינת אותי.
כבר בהתחלת הספר רואים הרבה דברים שמקבילים בדיוק למה שאתה כותב בספרים שלך. אני רק אגיד שתי דברים. אחד שהרב קוק מתחיל את הספר בצלם אלוקים בדיוק כמו שאתה כותב ספר על זה והדבר השני הוא הביקורת המוסרית של התורה שאתה כל הזמן עוסק בזה. זה שונה מאוד ממה שמלמדים אצלנו בישיבה שהמרכז של הרב קוק זה לאומיות ועוד כל מיני דברים.
רצעתי לשאול:
1. האם לך היה את הספר קודם ואתה כתבת את הספרים שלך כפירוש לרב קוק או שכתבת את הכל בלי לדעת על הרב קוק.
2. מה דעתך האם הספר החדש מוכיח שבעצם מה שאתה אומר הוא משנת הרב קוק?
בהערכה גדולה 


תשובה:


שלום וברכה
לא אסתיר כי השאלה מאוד מרגשת אותי ומביכה אותי כאחת.
א. לא הייתה לי שום גישה לספרי הרב קוק שלא פורסמו.
ב. למדתי מרבנים רבים. רובם המוחלט הושפעו מהראי''ה זצ''ל, ישירות או בעקיפין, אך גם מאלה שכלל לא, בראשם מו''ר הרב ליכטנשטיין. בסופו של דבר, דבריהם נבלעו בעולמי רוחני, וביחד עם מפגש בלתי אמצעי חזק מאוד עם ספרי הנבואה, נוצר עולמי הרוחני.
ג. כשראיתי לראשונה את ''לנבוכי הדור'' התרגשתי מאוד. העובדה שהרב זצ''ל התחיל בצלם אלוקים והעמיד אותו במוקד - הייתה בשבילי מקור עידוד ותמיכה מהרב קוק בכל הדרך בה אני מנסה ללכת; העובדה שהרב העמיד את הנושא המוסרי כנושא העיקרי, ואף קרא להתמודדות מוסרית עם התורה ומקורה הא-לוהי חיזקה כל כך את מה שאני מאמין בו שנים רבות.
ד. מסתובב ברשת מכתב של אחד ממשיכי דרכו הרבים של הרב קוק, שהוא רב שאני אוהב להתמודד עם דבריו, בין אלה שאני מסכים אתם ובין אלה שלא. דברי הרב קוק לא מסתדרים בתפישת עולמו, ועל כן הוא מנסה לשכנע כי אלה דברים מוקדמים, שהרב קוק חזר בו וכדו'. אם דברים אלה נכונים זה מחייב לימוד כרונולוגי של דברי הרב קוק ואימוץ מתודה אקדמית, מה שבדרך כלל מתנגדים לו בבית המדרש ממנו הוא בא; אולם לדעתי הדברים אינם נכונים, והם מלמדים בדיוק את ההפך הגמור: זו אכן משנת הראי''ה, והדברים בספר זה חשובים מאוד, אף שחלקם הגדול כבר פורסמו בדרכים אחרות על ידי הראי''ה.
ה. יום יבוא, ויהיה בית מדרש בו יהיו שותפים כל ממשיכי דרכו של הראי''ה, ובו אף אחד לא יטען ולא יקבל פטרונות על משנת הכהן הגדול מאחיו, אלא יתקיים דיון בדרכו של בית מדרש, הללו בכה והללו בכה, ויובאו ראיות, וייטענו טענות, ובכך משנת רבינו לא תהיה מפלגת ומפרידה, אלא מעצימה ומחזקת, ונמצא עצמנו מבורכים מאורו.
כל טוב


 


 


 

 

 

בית המדרש