ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פתיחתא ג

ע"י: בית הישיבה

גליון העוסק בגמרא,הלכה ואגדה הנכתב על ידי תלמידי ורבני הישיבה.

Download File להצגת דף מקורותפתיחתא זוטא


 3


אספקלריה שאינה מאירה – הערת המערכת

4

עתים נכסה עתים נגלה – אריאל שרלו


7


ואני תפילתי – מתניה שי

17

חלק דמו דרוש – ידידה צוקרמן

25

המקום שבו אנו צודקים (תגובה) – עמיחי פרידמן


43

חסדי דוד הנאמנים (תגובה לתגובה) – ידידה צוקרמן

47

שני שעירים – אליהו שי

49 

 

בית המדרש