ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מצב היהדות בארצות הברית

ע"י: הרב נתנאל הלפגוט

סיכום שיעור שהועבר כחלק מבית המדרש הציבורי על ידי הרב נתנאל הלפגוט מרבני ישיבת ´חובבי תורה´ YCT, ניו-יורק, ארה"ב.


כחלק מבית המדרש הציבורי הפועל בישיבה, התארח ביום רביעי הרב נתנאל הלפגוט מבית המדרש 'חובבי תורה' השוכן בניו-יורק, ונתן שיחה על מצב היהדות בארה"ב. את דברי הפתיחה נתן ראש הישיבה, הרב יובל שרלו, אשר דיבר על כך שבדורנו קיימת מבוכה רבה בדבר הגורמים המעצבים את הזהות היהודית. לדידו, אף במחוזות שומרי התורה והמצוות, המחיצות עדיין קיימות בין הפלגים השונים. בסופו של דבר אמר הרב שרלו כי בין הדיונים השונים של מחנות כאלו ואחרים ומבלי לשים לב, העם היהודי היושב בתפוצות בכלל ובארה"ב בפרט הולך ונעלם.


הרב הלפגוט פתח את דבריו בסוגיית ההתבוללות. לדבריו, מימדי ההתבוללות היום גבוהים לאין שעור מלפני חמישים שנה. לאמור, בשנות החמישים אחוזי ההתבוללות עמדו על כשישה אחוזים בלבד, היום אחוזי ההתבוללות הם בין ארבעים וחמישה לחמישים אחוזים. סוגיית החינוך לדעתו, היא מהחשובות ביותר. לאמור, רוב היהודים בארה"ב לא מקבלים חינוך יהודי פורמאלי כלל. הם הולכים למוסדות הציבוריים שהמדינה מספקת להם ובכך נשארים מנותקים מכל זהות יהודית. רובם אף לא טורחים לשלוח את ילדיהם למסגרות יהודיות א-פורמאליות, כחוגים ושיעורים, לאחר שעות הלימודים. הרב דחה מכל וכל את הטענה כי בקרב הרפורמים אחוזי ההתבוללות גבוהים יותר. לפיו, רוב ההתבוללות היא בקרב אנשים שהתרחקו מכל מסגרת יהודית ונשארו ללא זהות יהודית כלל. לטענתו, כל עוד יהודי משייך עצמו לאחת מהקהילות היהודיות- הסיכויים שיתבולל יקטן.


"הפדרציה היהודית והגופים היהודים בארה"ב", אמר הרב הלפגוט, "מודעים לתופעה הזאת ומזרימים כספים רבים לטובת חיזוק הזהות היהודית". כידוע, פרויקט 'תגלית' אשר קם על מנת להילחם בתופעת ההתבוללות וחיזוק הקשר שבין צעירי התפוצות לישראל, מביא לארץ מידי שנה כשלושת אלפים יהודים מארה"ב. לנו, כישראלים,המספר הזה נראה גבוה אך לדבריו מספר זה הוא נמוך מאין כמותו.


בקרב הקהילה הציונית-דתית מודרנית, ישנה פריחה מתמדת בלימוד התורה, בגידול מספר התלמידים, הוצאות הספרים וכדומה. דא-עקא, בארה"ב ישנה הפרדה בין דת ומדינה ולכן היא לא מסייעת לבתי-הספר הרוצים ללמד מעבר לתכנית הלימודים הציבורית. נתון זה מקשה מאוד על הורים שרוצים לשלוח את ילדיהם לבתי-ספר יהודיים, שכן שכר לימוד שנתי יכול להגיע עד לכדי חמישה עשר אלף דולרים לתלמיד. דבר זה מהווה לחץ אדיר על הורים וברור אפוא מדוע יש הורים שלא עומדים בעומס הכלכלי ושולחים את ילדיהם לבתי הספר הציבוריים.


לאחר מכן, פרס הרב את משנת בית מדרשו בדבר העלייה למדינת ישראל. בישיבת חובבי תורה מחנכים את התלמידים, אשר הינם בעלי תואר ראשון שבכוונתם לעסוק במקצועות ציבוריים, שלא לעשות עלייה אלא להישאר בארה"ב ולחזק את הקהילות היהודיות שם. לדידו, הצלת הספינה הטובעת של יהדות ארצות הברית המתבוללת הינה משימה יותר חשובה מהאידיאל של העלייה המיידית לארץ ישראל. 

 

בית המדרש